Gräs på rulle – Hur gör man?

Förarbete

 • Markarbetet är grunden till ett bra resultat.
 • Ju bättre underlag, desto bättre gräsmatta!
 • Vid behov görs dränering, bearbetning och jordförbättring i god tid före läggning av mattan.
 • Jorden skall bearbetas väl, helst 10-15 cm djupt, och ytplaneras.
 • Tyngre lerjord kan man förbättra genom att blanda i sand.

 

Läggning

 • Om underlaget är helt färdigt, och pallarna med gräs är nära ytan som skall läggas, kan man normalt sett klara att lägga 40-50 kvm/person och timme.
 • Före utläggningen tas ev ojämnheter och spår bort. Det är viktigt att mattan får kontakt med underlaget, vilket ger en snabbare och säkrare etablering.
 • Börja med att lägga en rak kant, sedan läggs varje gräsrulle noga kant i kant. Lägg rullarna så att tvärskarvar inte kommer mitt för varandra (tegelstensprincipen). Skarvarna pressas samman ordentligt.

 

Vattning

 • Mattan och underlaget genomvattnas ordentligt direkt efter läggningen.
 • Både gräsmatta och underlag skall vara rejält genomvattnade.
 • Varma och soliga dygn är det extra viktigt att vattna rikligt, helst kvällstid.
 • Vattningen efter läggningen är mycket viktig för hur gräsmattan etablerar sig och utvecklas.

 

Efterbearbetning

De första veckorna måste mattan vattnas ordentligt, den får absolut inte torka ut. Rotutvecklingen börjar snabbt, redan efter en vecka kan man lyfta försiktigt på mattan och se att rötterna söker sig neråt i underlaget.

 

Gödsla mattan efter 3-4 veckor med 3 kg kalksalpeter/100 kvm (eller något NPK-gödselmedel, vilket vattnas ner ordentligt.

 

Klipp gräset när det växt fast i underlaget.

Information om gräs från Vingåkers gräs

 • Gräsfröblandningen består av  Ängsgröe och Rödsvingel
 • Gräsmattan levereras i rullar som är 60 cm x 170 cm = 1 kvm
 • 1 rulle är ca 25 cm i diameter och väger normalt 8-14 kg, beroende på väderlek
 • Mattans tjocklek är 2,5-3 cm
 • Rullarna läggs på lastpallar, stl 1,25 m x 1,25 m
 • En lastpall rymmer 70 kvm